Dugnad

We DiD it!

VI HAR VÆRT PÅ DUGNAD IGJEN

Vi har gjort oss ferdig i stien opp til Barlia og derfra og opp til Ørnahaugen, med trapp på den vanskeligste delen.

Nye medlemmer kommer stadig til dugnadsgjengen Dugnad i Dalen.

Nå sluttet Cato Nilsen seg til oss

BLI MED I EN NY DUGNADSGJENG!Med hjelp fra GC Rieberfondene har vi satt i gang med å utbedre stier og gangveier i Fyllingsdalen.