Forside

You must be the change you want to see in the world

 Gandhi

Meld deg som frivillig

Har du ikke anledning, kan du støtte arbeidet vårt økonomisk

Det har lenge vært behov for å få en frivillighetssentral som hjelper den stadig eldre befolkningen i bydelen.

Mange fyllingsdøler har bodd hele sitt voksne liv i Fyllingsdalen og ønsker å bli boende. Men da må de få hjelp til en del enkle gjøremål, som legebesøk, komme seg i nettbanken, gå på butikken, hjelp til enkle reparasjoner i hjemmet, forbedringer og andre dagligdagse ting som er en selvfølge for unge, friske mennesker.

Samtidig skal vi være der for unge som ikke er organisert i idretten. Vi møtes i Fyllingsdalshallen en gang i uken for lek og moro.

Formål

Fyllingsdalen Frivillighetssentral skal kople friske mennesker i alle aldre som har en sosial samvittighet sammen med dem som har enkle behov. Sykehjemmene har behov for besøksvenner og mange enslige trenger noen å snakke med. Mange har ikke satt seg inn i dataverdenen og har problemer med å møte utfordringer i hverdagen. Særlig blir nettbank viktig nå som Sparebanken Vest har flyttet fra Oasen og er blitt et konsulentkontor der man må bestille time. Mange eldre eller uføre kan ha stor nytte av nettbutikker som bringer maten hjem. Men frykten for å sette seg inn i dataverdenen hindrer dem i å følge med i tiden, selv om de ønsker det.

 

Her vil Fyllingsdalen Frivillighetssentral stille med PCer og holde helt grunnleggende kurs og sette opp PC’en for den enkelte slik at den inneholder kun det nødvendige til å få en god start på dataeventyret. På en frivillighetssentral er alt gratis, selv om man må betale en egenandel for selve PC’en.

 

Det er Sparebanken Vest som gjør dette mulig, ved å støtte frivillighetssentralen, og vi har håp om kommunale midler i den fremtidige driften. Citycon Oasen har lovet å hjelpe med et sted vi kan være, og hvor vi kan holde møter og kurs.

 

Styreleder, Anton Engen har erfaring fra publikumsrettet arbeid, og har erfaring fra Robin Hoodhuset der han har vært kjøkken-/serveringshjelp og holdt norskkurs. 

Dedikerte pc-kyndige vil bruke all tid som er nødvendig for å gi personer som er engstelige for å bruke PC trygghet til å komme over denne, og kun bruke PC'en til f.eks. nettbank og mail, og ingenting annet, på en trygg måte der man ikke risikerer å gjøre feil. 

Hvis det er ønskelig med hjelp til å lære å handle på nettet, vil også dette være mulig.

Dette kan være svært aktuelt for dem som vil ha maten brakt på døren.

Besøksvenn er et meget populært tiltak. Tilbakemeldinger kan tyde på at det ikke er gitt hvem som har størst utbytte av dette; den besøkte eller besøksvennen

I Fyllingsdalen idrettshall er det samlinger hver uke i samarbeid med Fyllingsdalen Baskeball Klubb

Fyllingsdalen Frivillighetssentral er registrert i Frivillighetsregisteret og på Grasrotandelen.

Vipps nr 549191

Det har vært avholdt årsmøte og valg av nytt styre. 

Les mer på "Om oss"