Om oss

Anton Engen

Styrets leder

Med erfaring fra mange år med kundebehandling fra

Anton Engen Sport, G-Sport Loddefjord/Vestkanten , Søstrene Hagelin og Anne Madam. Og som leder av senterforeningen på Loddefjord Torg/ Vestkanten.

Han er styreformann i Bjørkhaug Arbeidsfelleskap as, og sitter i flere styreposisjoner i Bergen

Han har også jobbet frivillig  på Robin Hoodhuset.

Styremedlemmer:Stein Håkon Nes                                          Magne Bugge                                      Ellen M J Boldevin

Leder Fyllingen BBK                                  Fyllingen BBK                                 Kor i Dalen/tidl.:TV Bergen

Sponsor:

 

Vår sponsor som gjør driften av frivillighetssentralen mulig:

 

Sparebanken Vest, avd. Fyllingsdalen