Forside

Positive nyheter i en vanskelig tid!

Vi har fått spillkonsoller fra Elkjøp!

Vi har fått støtte fra Sparebanken Vest og Fana Sparebank til å kjøpe mer programvare og gamingutstyr!Kom og spill med oss!


Du finner oss i Hjalmar Brantingsvei 87 hver Onsdag kl 17-20.

Ring oss på 90 55 33 51

Dedikerte pc-kyndige vil bruke all tid som er nødvendig for å gi personer som er engstelige for å bruke PC trygghet til å komme over denne, og kun bruke PC'en til f.eks. nettbank og mail, og ingenting annet, på en trygg måte der man ikke risikerer å gjøre feil. 

Vi hjelper med innkjøp og forskjellige ærend. Hvis det er ønskelig med hjelp til å lære å handle på nettet, vil også dette være mulig.

Dette kan være svært aktuelt for dem som vil ha maten brakt på døren.

Besøksvenn er et meget populært tiltak. Tilbakemeldinger kan tyde på at det ikke er gitt hvem som har størst utbytte av dette; den besøkte eller besøksvennen.


Dette tiltaket er satt på hold så lenge vi har koronarestriksjoner.

I Fyllingsdalen idrettshall er det samlinger hver uke i samarbeid med Fyllingsdalen Baskeball Klubb

Fyllingsdalen Frivillighetssentral er registrert i Frivillighetsregisteret og på Grasrotandelen.

Vipps nr 549191

Her kan du støtte arbeidet vårt økonomisk

Det har vært avholdt årsmøte og valg av nytt styre. 

Les mer her

Fritidsklubben har fått utstyr fra Elkjøpfondet v/Elkjøp OasenSydvesten var tilstede da vi fikk overlevert 6 gaming PC'er, 2 Playstation 4 og 2 Xboxer.Les Sydvesten sin omtale her (betalingsmur).

Artig omtale i BA 21/8-2020.Journalister velger jo sin egen vinkling på innslag, men rett skal være rett; Sparebanken Vest har inntil i våren 2021 vært eneste som har støttet driften.


Nå har vi fått gamingstasjoner og spillkonsoller fra Elkjøp Oasen!


Fana Sparebank har også støttet oss.

Det kommer støtte fra enkeltpersoner via VIPPS og fra Grasrotandelen.

Vi har fått støtte fra Bergen Kommune slik at vi kan gjennomføre et kurs i gatekunst under kulturdagene.
                                         (betalingsmur)

Vårt formål

Fyllingsdalen Frivillighets Sentral skal kople friske mennesker i alle aldre som har en sosial samvittighet sammen med dem som har enkle behov. Sykehjemmene har behov for besøksvenner og mange enslige trenger noen å snakke med. Du kan se under her hva vi kan hjelpe med.(Dette er naturlig nok vanskelig under koronaepidemien)


Mange har ikke satt seg inn i dataverdenen og har problemer med å møte utfordringer i hverdagen. Særlig blir nettbank viktig når vi ikke lenger har bank på Oasen. Sparebanken Vest har nå flyttet og man må bestille time.


Mange eldre eller uføre kan ha stor nytte av nettbutikker som bringer maten hjem. Men frykten for å sette seg inn i dataverdenen hindrer dem i å følge med i tiden, selv om de ønsker det.

  

Det er Sparebanken Vest og Fana Sparebank som gjør dette mulig ved å støtte frivillighetssentralen, og vi har håp om kommunale midler i den fremtidige driften. Vi har nå fått to forskjellige lokaler i Vestre Sælemyr Borettslag, der vi har startet opp vår egen klubb med spill og annet sosialt samvær. Se egen side i menyen.

I det andre lokalet i Torgny Segerstedtvei 184 med inngang rett inn uten trapper, har vi Dagkafe hver tirsdag. Se egen side i menyen.


Styreleder, Anton Engen, med erfaring fra frivillig arbeid, vil lede arbeidet inntil vi får støtte til å ansette daglig leder.