Forside

Hjelp oss å hjelpe UKRAINA!

Snakker du ukrainsk eller russisk?

Vi trenger språkkyndige til å hjelpe oss å gi et godt fritidstilbud til ukrainske barn som kommer til Fyllingsdalen!

Nå er Frivillighetens år 2022 i gang!

 

I sin nyttårstale snakket H.M. Kongen mye og vel om frivilligheten og oppfordret til å være med og løfte og feire i 2022.

– En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten. 2022 er Frivillighetens år. Denne gode kraften i det norske samfunnet har lidd under pandemien. De svakest stilte har derfor dessverre blitt spesielt hardt rammet: rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge, sa Kongen i nyttårstalen. 

Og så oppfordret han: 
– I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke fellesskap. Hver og en oppfordres til å finne noe som passer akkurat deg, smått eller stort. Mulighetene er uendelige.

Vi har fått støtte fra Sparebanken Vest og GJENSIDIGESTIFTELSEN til å drive klubben og kjøpe mer programvare og gamingutstyr!Kom og spill med oss!


Du finner oss i Hjalmar Brantingsvei 87 hver Onsdag kl 17-20.

Ring oss på 90 55 33 51

Dedikerte pc-kyndige vil gi personer som er engstelige for å bruke PC trygghet. De kan bruke PC'en til f.eks. nettbank og mail på en trygg måte der man ikke risikerer å gjøre feil. 

Vi hjelper med innkjøp og forskjellige ærend. Hvis det er ønskelig med hjelp til å lære å handle på nettet, vil også dette være mulig.

Besøksvenn er et meget populært tiltak. Tilbakemeldinger kan tyde på at det ikke er gitt hvem som har størst utbytte av dette; den besøkte eller besøksvennen.


Dette tiltaket starter opp igjen etter koronarestriksjonenene.

I Fyllingsdalen idrettshall er det samlinger fredager og lørdager i samarbeid med Fyllingsdalen Baskeball Klubb

Fyllingsdalen Frivillighetssentral er registrert i Frivillighetsregisteret og på Grasrotandelen.

Vipps nr 549191

Her kan du støtte arbeidet vårt økonomisk

Fritidsklubben har fått utstyr fra Elkjøpfondet v/Elkjøp OasenSydvesten var tilstede da vi fikk overlevert 6 gaming PC'er, 2 Playstation 4 og 2 Xboxer.Les Sydvesten sin omtale her (betalingsmur).

Artig omtale i BA 21/8-2020.Journalister velger jo sin egen vinkling på innslag, men rett skal være rett; Sparebanken Vest har inntil i våren 2021 vært eneste som har støttet driften.


Nå har vi fått gamingstasjoner og spillkonsoller fra Elkjøp Oasen!


Fana Sparebank har også støttet oss.

Det kommer støtte fra enkeltpersoner via VIPPS og fra Grasrotandelen.

Vi har fått støtte fra Bergen Kommune slik at vi kan gjennomføre et kurs i gatekunst under kulturdagene.
                                         (betalingsmur)

Vårt formål

Fyllingsdalen Frivillighets Sentral skal kople friske mennesker i alle aldre som har en sosial samvittighet sammen med dem som har enkle behov. Sykehjemmene har behov for besøksvenner og mange enslige trenger noen å snakke med.


Mange har ikke satt seg inn i dataverdenen og har problemer med å møte utfordringer i hverdagen. Særlig blir nettbank viktig når vi ikke lenger har bank på Oasen. Sparebanken Vest har nå flyttet og man må bestille time.


Mange eldre eller uføre kan ha stor nytte av nettbutikker som bringer maten hjem. Men frykten for å sette seg inn i dataverdenen hindrer dem i å følge med i tiden, selv om de ønsker det.

  

Vi disponerer to forskjellige lokaler i Vestre Sælemyr Borettslag,

I Hjalmar Brantingsvei 87 har vi vår egen klubb med spill og annet sosialt samvær. Se egen side om fritidsklubben i menyen.

I det andre lokalet i Torgny Segerstedtvei 184 med inngang rett inn uten trapper, har vi Dagkafe hver tirsdag. Se egen side om dagkafeeen i menyen.


Styreleder, Anton Engen, med erfaring fra frivillig arbeid, er ansvarlig for driften.

Magne Bugge er ansatt som daglig leder.