Dagkafe

Velkommen til vår Dagkafe hver tirsdag 12:00-15:00!Ove Eriksen spiller gitar, vi synger og prater sammen. Det er tid til en quiz og det serveres kaffe med tilbehør. Alt er gratis!

DAGKAFE

Torgny Segerstedsvei 184!

Samme inngang som vaktmester/styret

Alle er velkomne til å bli med på en hyggelig sammenkomst hver tirsdag kl 12:00 til 15:00 

Det blir gratis kaffe/te, spill, quiz og allsang 

Telefon 90 55 33 51 .