Turvenn

TURVENN

I høst organiserer vi turer på vei i Fyllingsdalen. Tirsdager møter vi opp foran inngangen til Fyllingsdalen Idrettshall kl. 09:30, og går via Spelhaugen og opp til Tennebekktjørna. Man kan også møte opp øverst i Spelhaugen kl. 10:00. Her er det godt med parkeringsplasser.

Det er en passe krevende tur, hovedsakelig på grusvei. Tennebekktjørna er en mye besøkt badeplass på toppen av Nipedalen. Her er vakker natur.

Fra Spelhaugen til toppen, går vi opp en lang bratt bakke kalt «Brattikken», før vi går over flaten og ned mot Tennebekken ved tunnelutløpet ved Storevann. Så går turen inn i Kanadaskogen igjen og rundt Tennebekktjørna.

Turen er mellom 7 og 8 km og tar to-tre timer. Vi tar det rolig, og selv om det er bratt enkelte steder, er det ikke en spesielt krevende tur. Veien er godt grøftet, så det vanligvis ikke overvann i løypen.


VI GÅR RUNDT

TENNEBEKKTJØRNA


Turleder er Inger Beate Hverven.

Turen går hver tirsdag kl.09:30 fra Fyllingsdalen Idrettshall (evt. fra Spelhaugen ca 10:00).

Påmelding senest dagen før til Fyllingsdalen Frivillighets Sentral v/ Anton på tlf/sms: 90 55 33 51.


KANADASKOGEN


Vi i Fyllingsdalen er heldige som har den fantastiske Kanadaskgen rett utenfor stuedøren

Med sine grusede turveier og godt tilrettelagte turveier på stier og klopper rundt

Krokatjønnet, Tennebekktjørna og Viggohytten

I tillegg har vi Damsgårdsfjellet, Gullsteinen og Løvstakken

Se kartet ved siden av her

Viggohytten

For å komme til Viggohytten, kan man gå flere stier. Den enkleste er å gå opp Nordnesdalen til Nordneshytten. Derfra går det sti via Laksevågshytten til Viggohytten.

Krokatjønn

Der er flere veier inn mot Krokatjønn. Man kan gå inn stien bak Rema i Myrholtet. Nede i bakken er det skiltet. Man kan også gå fra parkeringsplassen øverst i Spelhaugen og inn bak barnehagen.

Løvstakken

Også her er det flere stier opp. Man kan gå fra skytebanen i Krohnegården og en litt bratt oppstigning i begynnelsen. Lenger oppe blir det slakkere. Man kan velge flere ruter, alt etter eget ønske.