Turvenn

TURVENN

Vi organiserer turer på vei i Fyllingsdalen.

Tirsdager møter vi opp foran inngangen til Fyllingsdalen Idrettshall kl. 09:30, og går via Spelhaugen og opp til Tennebekktjørna.

Man kan også møte opp øverst i Spelhaugen kl. 10:00. Her er det godt med parkeringsplasser. Husk å melde deg på i god tid.


Dette er ikke en krevende tur, hovedsakelig på grusvei. Tennebekktjørna er en mye besøkt badeplass på toppen av Nipedalen. Her er vakker natur.


Fra Spelhaugen til toppen, går vi opp en lang bratt bakke kalt «Brattikken»( Langedalen), før vi går over flaten og ned mot Tennebekken ved tunnelutløpet ved Storevann. Så går turen inn i Kanadaskogen igjen og rundt Tennebekktjørna. (Eller vi går andre veien rundt)


Turen er mellom 7 og 8 km og tar to-tre timer. Vi tar det rolig, og selv om det er bratt enkelte steder, er det ikke en spesielt krevende tur. Veien er godt grøftet, så det vanligvis ikke overvann i løypen.


VI GÅR RUNDT

TENNEBEKKTJØRNA


Turleder er Inger Beate Hverven.

Turen går hver tirsdag kl.09:30 fra Fyllingsdalen Idrettshall (evt. fra Spelhaugen ca 10:00).

Påmelding senest dagen før til Fyllingsdalen Frivillighets Sentral v/ Anton på tlf/sms: 90 55 33 51.


KANADASKOGEN


Vi i Fyllingsdalen er heldige som har den fantastiske Kanadaskgen rett utenfor stuedøren

med sine grusede turveier og godt tilrettelagte turveier på stier og klopper rundt

Krokatjønnet, Tennebekktjørna og Viggohytten

I tillegg har vi Damsgårdsfjellet, Gullsteinen, Løvstakken og skogsområder sentralt i Fyllingsdalen.

Se kartet ved siden av her

Se også siden om våre aktiviteter i menyen. Der omtaler vi utbedring av flere stier i sentrale deler av Fyllingsdalen

Viggohytten

For å komme til Viggohytten, kan man gå flere stier. Den enkleste er å gå opp Nordnesdalen til Nordneshytten. Derfra går det sti via Laksevågshytten til Viggohytten.

Krokatjønn

Der er flere veier inn mot Krokatjønn. Man kan gå inn stien bak Rema i Myrholtet. Nede i bakken er det skiltet. Man kan også gå fra parkeringsplassen øverst i Spelhaugen og inn bak barnehagen.

Løvstakken

Også her er det flere stier opp. Man kan gå fra skytebanen i Krohnegården og en litt bratt oppstigning i begynnelsen. Lenger oppe blir det slakkere. Man kan velge flere ruter, alt etter eget ønske.

Som her da vi 9. mars 2021 nøt vårsolen på Fløyen. Vi tok Fløibanen opp og gikk over til Eidsvåg. En lang tur, som endte med lunsj i sentrum.

Vi går også turer med enkeltpersoner som ønsker det.

Det er bare å ta kontakt, uansett dag.

Det hender vi gjør varianter og går helt andre steder på tirsdagene

Sydvesten har vært med og sett på den dårlige stien mellom Barlia og Ørnahaugen

Bak betalingsmur!

I sommer skal vi ruste opp stien fra Lauvåstjern til Ørnahaugen. Vi har søkt om midler flere steder og vi regner med åkunne erstatte mange dårlige klopper og gjernme bygge en trapp som gjør stien mer tilgjengelig. Vi tar dette som et læringsprosjekt og satser påat vi skal bli fullbefarne kloppebyggere etterhvert.