Turvenn

TURVENN

VI GÅR RUNDT

TENNEBEKKTJØRNA


Turleder er Inger Beate Hverven.

Turen går hver tirsdag kl.10:00 fra Fyllingsdalen Idrettshall (evt. fra Spelhaugen ca 10:30).

Still opp (eller meld deg på hvis du vil gå fra Spelhaugen) til Fyllingsdalen Frivillighets Sentral v/Magne på tlf/sms: 90 55 33 51.


Vi organiserer turer på vei i Fyllingsdalen.

Tirsdager møter vi opp foran inngangen til Fyllingsdalen Idrettshall kl. 10:30, og går via Spelhaugen og opp til Tennebekktjørna.

(Man kan også møte opp øverst i Spelhaugen kl. 11:00. Her er det godt med parkeringsplasser. Husk å melde deg på i god tid da det hender vi forandrer litt på rutene.)


Dette er ikke en krevende tur, hovedsakelig på grusvei. Tennebekktjørna er en mye besøkt badeplass på toppen av Nipedalen. Her er vakker natur.


Fra Spelhaugen til toppen, går vi opp en lang bratt bakke kalt «Brattikken»( Langedalen), før vi går over flaten og ned mot Tennebekken ved tunnelutløpet ved Storevann. Så går turen inn i Kanadaskogen igjen og rundt Tennebekktjørna. (Eller vi går andre veien rundt)


Turen er mellom 5 og 6 km og tar to-tre timer. Vi tar det rolig, og selv om det er bratt enkelte steder, er det ikke en spesielt krevende tur. Veien er godt grøftet, så det vanligvis ikke overvann i løypen.


Vi går også turer med enkeltpersoner som ønsker det.

Det er bare å ta kontakt, uansett dag.

KANADASKOGEN


Vi i Fyllingsdalen er heldige som har den fantastiske Kanadaskgen rett utenfor stuedøren

med sine grusede turveier og godt tilrettelagte turveier på stier og klopper rundt

Krokatjønnet, Tennebekktjørna og Viggohytten

I tillegg har vi Damsgårdsfjellet, Gullsteinen, Løvstakken og skogsområder sentralt i Fyllingsdalen.

Se kartet ved siden av her

Se også siden om våre aktiviteter i menyen. Der omtaler vi utbedring av flere stier i sentrale deler av Fyllingsdalen

Våren 2022 satte vi i gang med Stolpejakten. Se egen side i menyen

Løvstakken

Også her er det flere stier opp. Man kan gå fra skytebanen i Krohnegården og en litt bratt oppstigning i begynnelsen. Lenger oppe blir det slakkere. Man kan velge flere ruter, alt etter eget ønske.

Som her da vi 9. mars 2021 nøt vårsolen på Fløyen. Vi tok Fløibanen opp og gikk over til Eidsvåg. En lang tur, som endte med lunsj i sentrum.

Det hender vi gjør varianter og går helt andre steder på tirsdagene

Sydvesten har vært med og sett på den dårlige stien mellom Barlia og Ørnahaugen

Bak betalingsmur!

I sommer skal vi ruste opp stien fra Lauvåstjern til Ørnahaugen. Vi har søkt om midler flere steder og vi regner med å kunne erstatte mange dårlige klopper og gjernme bygge en trapp som gjør stien mer tilgjengelig. Vi tar dette som et læringsprosjekt og satser på at vi skal bli fullbefarne kloppebyggere etterhvert.